كد خبر: 525 تاريخ انتشار: 1396/05/03  
 
رشته های تحصیلی دانشکده سما مرند
___________________________________________________________________________________________________

رشته هاي تحصیلی

 

رديف

عنوان رشته و گرايش

كدرشته

مقطع تحصيلي

سال تصویب

1

علمی - کاربردی مربی کودک 10713 کاردانی پیوسته  
2 علمی - کاربردی حسابداری 21307 کاردانی پیوسته  
3 تربیت بدنی 21408 کاردانی پیوسته  
4 علمی - کاربردی الکترونیک - الکترونیک عمومی 40056 کاردانی پوسته  
5 علمی - کاربردی الکتروتکنیک - برق صنعتی 40057 کاردانی پیوسته  
6 کاردانی فنی آسانسور و پله برقی 40188 کاردانی پیوسته  
7 علمی - کاربردی نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتی 40364 کاردانی پیوسته  
8 علمی - علمی کاربردی نقشه کشی معماری - معماری 40365 کاردانی پیوسته  
9 علمی - علمی کاربردی ساختمان - کارهای عمومی ساختمان 40366 کاردانی پیوسته  
10 علمی - کاربردی ساخت و تولید - ماشین افزار 40575 کاردانی پیوسته  
11 علمی - کاربردی تاسیسات - تهویه نامطبوع 40576 کاردانی پیوسته  
12 علمی کاربردی مکانیک خودرو - مکانیک خودرو 40656 کاردانی پیوسته  
13 علمی - کاربردی کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر 41055 کاردانی پیوسته  
14 کاردانی حرفه ای گرافیک 60153 کاردانی پیوسته  

 

 

 

  


شما اولین نظر دهنده این خبر باشید


  :نام
  :ايميل
  :نظر