تماس با ریاست واحد
برای دریافت پاسخ به دو روش زیر عمل نمایید

ایمیل خود را درست و دقیق وارد نمایید پاسخ به ایمیل شما ارسال خواهد شد لطفا پوشه spam ایمیل خود را نیز بررسی نمایید مکمن است پاسخ در این پوشه قرار گیرد. در روش دوم می توانید برای یافتن پاسخ خود در سایت کد رهگیری را یادداشت نموده و در قسمت رهگیری سوال پیگیری نمایید

        :آدرس ایمیل
  :موضوع
     :متن پیام
  :اجازه انتشار