شماره های تماس
  :حوزه
ایمیلتلفن مستقیمداخلیمحل/شخص
  1145مدیر آموزش - آقای پورکاج
  1148مدیر مالی - آقای حسینی
  1150امور دانشجویی و فارغ التحصیلان - خانم صمدی
  1151امور پژوهش-خانم مهدیلوی
  1146مسئول اتاق اساتید و هماهنگی کلاسها - آقای علی
jalali@marand-samacollege.ir 1166امور اداری - آقای جلالی
   حراست - آقای خلقی
  1197دفتر ریاست - آقای مهندس علی گل محمدی
  1146امور مشمولین - آقای علیی
  1149امور شهریه - آقای قهرمانی
  1147بایگانی آموزش - خانم عبدل زاده
  1147امتحانات - خانم عبدل زاده
  1167دفتر فنی دانشکده - آقای محسنی
 
آذربایجانشرقی - مرند - میدان دانشگاه -دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند